15 Haziran 2010 Salı

· Bir birinci sınıf öğrencisi, ‘Hayvanat bahçesinde tembel ayıları görmeyi ve broşürümü hayvanat bahçesi bakıcısına göstermeyi bekleyemem. Belki de hayvanat bahçesindeki tembel ayı, benden dört kat daha büyüktür!’ der.
· Bir beşinci sınıf öğrencisi ‘Lalelerin Alaska’da açıp açmadıklarını merak ediyorum. Öğrenmek için e-arkadaşlarıma mesaj göndereceğim’ diye sorar.
· Bir lise öğrencisi ‘Cornell Üniversitesi ile olan telekonferans, ötücü kuşların göçüyle ilgili araştırmamızın güvenilirliğini arttıracak, belki de kendi raporumuzu yayımlayabiliriz.’ der.
· Bir ortaokul öğretmeni şu yorumda bulunur ‘Sınıfımdaki düzenli kargaşa, gerçekten yarar sağladı. Öğrencilerim, ekosistemlere yönelik derin bir kavrayış sergiledi ve yerli türleri ve doğal ortamlarını korumak için herkesin yapabileceği şeyler hakkında bir haber bülteni oluşturdu. Halk Merkezinde çalışmalarının sergilendiğini görmeyi bekleyemezler.Öğrenmenin en önünde değerlendirme ve içerikle, öğrencileri gerçek çalışmalarla meşgul etmek ve 21’inci yüzyıl becerilerinden işbirliği, problem çözme ve eleştirel düşünmeyi geliştirmek için öğretmenler proje yaklaşımlarını kullanırlar. Iyi tasarlandığında, proje tabanlı öğretim programı öğrenciler için yüksek kaliteli sonuçlar ve öğretmenler için tatmin edici bir deneyim ortaya çıkarabilir.

11 Haziran 2010 Cuma

İLETİŞİM

Öğretmenin;

Adı Soyadı : Fatih KAYAHAN
Okulunun Adı : Fatih İ.Ö.O.
Okulunun Bulunduğu Mahalle : Yeşildere
Okulun Bulunduğu İl :ANKARA

ÜNİTE BİLGİSİ
Ünite Başlığı :
İLETİŞİM
Ünite Özeti :

İnsanlar, tek başlarına yaşayamazlar. İnsanların birbiriyle yardımlaşmaya ihtiyaçları vardır. Bu nedenle insanlar ilk çağlardan bu yana toplu halde yaşarlar.

Birlikte yaşayan insanlar daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı ayrı yaşamak durumunda kalabilirler; mesala, askerlik yapmak, gezmek, çalışmak ve okumak gibi.

Birbirinden ayrı kalan insanlar birbirleriyle haberleşme ihtiyacı hissederler. Duygu, düşünce ve bilgiler her türlü yollarla aktarılmıştır.

Dersin Adı : HAYAT BİLGİSİ

Sınıf Düzeyi : 3. sınıf

İşlenmesi için Gerekli Ortalama Süre: 4 hafta

ÜNİTENİN TEMELLERİ

Hedeflenen İçerik (Konu Başlıkları)
1.Kişisel iletişim araçları
2 Kitle iletişim araçları
3.İletişim araçlarının gelişimi
4.Kitle iletişim kurumlarında çalışan görevliler
5.İletişim araçlarının kullanımı
a.Mektupla iletişim
b.Telefonla iletişim
6 Acil telefonlar

Öğrenme Amaçları/Çıktıları (Kazanımları)

1.İletişimin önemini bilir.
2 İletişime neden ihtiyaç duyulduğunu açıklar.
3.Toplu yaşamanın gereğini bilir.
4.İletişimin ne olduğunu söyler.
5.Kitle iletişim araçlarını tanır.
6.Kitle iletişim araçlarının nasıl kullanıldığını örneklerle açıklar.

Öğretim Programı Tasarım Soruları

Temel Soru
İnsanlar neden tek başlarına yaşayamazlar?
Birbirinden ayrı kalan insanlar nasıl iletişim kurar?
İnsanlar nasıl haberleşirler.

Ünite Soruları
İletişim nedir?
İletişim yoluyla ne neler öğreniriz?
Dünyada olup bitenleri nasıl öğreniriz.?

İçerik Soruları
Kişisel iletişim araçları nelerdir?
Kitle iletişim araçları nelerdir?

9 Haziran 2010 Çarşamba